Напрями роботи

Кафедра інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка працює у напрямі інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності.

Місія

Розбудова знаннєвої економіки за рахунок створення системи трансферу результатів інтелектуальної діяльності співробітників кафедри та десимінації передових освітніх практик.

Напрями діяльності

Науковий
 • розробка та впровадження технологій електронного та дистанційного навчання;
 • наукове обґрунтування та методичний супровід технологій хмарних обчислень.
Інноваційний
 • формування навчально-науково-інноваційних комплексів, що реалізують кластерну інтеграцію дослідницьких та освітніх центрів кафедри;
 • розвиток сучасної STEM-освіти та навчання протягом життя;
 • розвиток соціального партнерства як одного із засобів професіоналізації, соціалізації і самореалізації студентів та викладачів.
Освітній
 • розробка та запровадження мобільних навчальних курсів із дистанційною підтримкою;
 • формування компетентнісно-орієнтованого навчання через залучення науковців-практиків до викладання профільних курсів;
 • створення навчально-методичних комплексів для шкіл різного профілю на основі діяльнісного та компетентнісного підходів.

На кафедрі функціонують

 • Науково-дослідна лабораторія електронного навчання;
 • Спільна науково-дослідна лабораторія з питань застосування технологій «хмарних обчислень» в освіті ТНПУ імені Володимира Гнатюка й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання  Національної академії педагогічних наук України;
 • Спільна міжнародна (Україна-Польща) науково-дослідна лабораторія «Комп’ютерні методи структурування лексичної семантики»;
 • STEM-центр «Цифрові ерудити»;
 • Міжнародний тренінговий центр «Освітня інноватика».