Карабін Оксана Йосифівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання

На кафедрі працює з 1992 року. Автор більше 120 науково-методичних публікацій, з них 110 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Проходила науково-педагогічне стажування в вищих навчальних закладах України та Польщі: Вища Школа Лінгвістична, м. Ченстохово, Польща; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, м. Варшава, Польща; Тернопільський Національний політехнічний університет імені Івана Пулюя; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Викладає навчальні дисципліни: «Математична логіка і теорія алгоритмів», «Теорія інформації і кодування», «Програмне забезпечення комп’ютерних систем», «КІТ в освіті і в науці», «Основи web-дизайну», «СІТ навчання».

З 2006 р. тренер програми «Intel@Навчання для майбутнього». Тренер освітніх стартапів: «Розвиток системи проектного менеджменту» (2014 р.), «Розробка медіаресурсів для створення відкритого «co-learning» центру з популяризації ідей Хартії Вільної людини» (2015 р.), «ІКТ-інструменти для формування навичок XXI століття» (2016 р.), «Розробка інноваційних навчальних проектів на засадах концепції нової української школи» (2017 р.), «Інноваційні підходи до застосування ІКТ та компетентнісного навчання в умовах нової української школи» (2018 р.), «Цифрові технології в умовах інтегрованого навчання» (2019 р.), «Цифрова освіта: соціально-інноваційні проєкти сталого розвитку університету та громади» (2020 р.).

Сфера наукових інтересів:

Вища педагогічна освіта. Освітні та інформаційні технології. Електронне навчання. STEM-освіта. Криптографія. Захист інформації та приватність. Машинне навчання. Обробка природних мов.