1 березня 2016 року Державна акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України прийняла рішення про акредитацію Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка щодо підготовки бакалаврів з напряму (спеціальності) 0403 Системні науки та кібернетика 6.040302 Інформатика*, спеціалістів з напряму (спеціальності) 0403 Системні науки та кібернетика 7.040302 Інформатика*, магістрів з напряму (спеціальності) 0403 Системні науки та кібернетика 8.040302 Інформатика*.

Випускники матимуть диплом державного зразка із кваліфікацією “Фахівець з інформаційних технологій”.