Анонси курсів

Основи комп’ютерного моделювання

Основи STEM-освіти (математика)

Основи STEM-освіти (біологія)

 

Основи STEM-освіти (хімія)

Основи STEM-освіти (фізика)

 

Основи STEM-освіти (географія)

Основи STEM-освіти (мистецтво)

Формування навичок функціонального читання засобами ІКТ

Технологія занурення у предмет “timetravel”

Технологія підтримки професійної освіти засобами ІКТ

Технологія оцінювання навчальної діяльності учнів

 

Основи ефективної презентації

Технологія візуалізації навчальної інформації

Основи сторітелінгу

 

Основи скрайбінгу

Технологія моніторингу навчальної діяльності учнів

Основи тестології

 

Технологія створення електронного портфоліо

Основи організації змішаного навчання

Основи хмарних технологій

 

Технологія квесту в навчальнійй діяльності

Технологія розвитку мислення учнів

Основи налагодження міжгрупової взаємодії

Технологія масштабування контенту

Основи створення комп’ютерної анімації

Комп’ютерна графіка Веб 2.0

 

Основи медіаграмотності

Технологія скаффолдингу у роботі методичної служби

Технологія формування позитивного іміджу навчального закладу

 

Основи таймменеджменту

Основи підготовки до оцінювання PISA