Digital Аналітика

Дана освітня програма спрямована на підготовку аналітиків – професіоналів, які вміють використовувати математичні методи, алгоритмічні підходи в проектуванні, розробці і введення інформаційних даних з ціллю їх інтелектуального аналізу в організаційних, технічних, природних і соціально-економічних системах.

 


Наші переваги:

 

 

 • унікальна освітня програма в Україні
 • практична спрямованість спеціалізації, можливість роботи з інноваційним прикладним програмним забезпеченням
 • широкий перелік спеціалізованих дисциплін практичного спрямування
 • опанування професійних digital-компетентностей, що будуть актуальними для роботи в організаціях, установах, підприємствах приватного та публічного секторів економіки в найближчі десятиліття і враховують перспективи розвитку науки і технологій
 • наявність значного попиту на ринку праці на фахівців зі знаннями і практичними навичками у сфері цифрового обліку та аудиту
 • широкі можливості міжнародної академічної мобільності

 

Ким ти можеш працювати:

 

 

 • Digital директор, Digital стратег, Digital аналітик
 • Chief data officer (CDO), Chief analytics officer (CAO) і Chief data science officer (CDSO)
 • бухгалтер, аудитор, внутрішній аудитор, фахівець з оподаткування, мережевий бухгалтер, віртуальний бухгалтер, мережевий консультант з обліку і аудиту
 • інформаційний аналітик, Web-аналітик, розробник моделей Big Data
 • проектувальник (дизайнер) інтерфейсу, інфостиліст, Web-дизайнер
 • модератор платформи взаємодії з клієнтами, координатор освітньої он-лайн-платформи з питань обліку і аудиту, юзабіліті-фахівець

 

Що ти отримуєш:

 

 

 • Знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їx розробки 
 • Ґрунтовну обізнаність із різними педагогічними теоріями і технологіями, що дозволить випускникам успішно викладати фахові дисципліни в закладах освіти
 • Ґрунтовні знання мов програмування, технологій програмування, операційних систем
 • Знання та уміння застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем
 • Обізнаність із різними теоріями в галузі комунікацій
 • Ґрунтовна математична підготовка в області дискретної математики, обчислювальної математики, алгоритмів і теорії складності, теорії ймовірностей
 • Знання в області системних досліджень, моделюванні систем, системному аналізі об’єктів інформатизації 
 • Ґрунтовні знання Web-технологій

Умови вступу

Digital Analitics from YanchukRoman